№62 ЖАЛПЫ
білім беретін орта мектеп

Заңдар қорытынды аттестаттау